Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Hacı Bayram-ı Velî İlahileri

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Hacı Bayram-ı Velî İlahileri

Etkinlik Hakkında

Genel İzleyici Kitlesi

İcra Edilecek Eserler:

1.N’oldu bu gönlüm - Beste: Süleyman Erguner 2.Ey gönül terk it sivâyi maksad-ı aksâyı gör (Bestenig...

İcra Edilecek Eserler:

1.N’oldu bu gönlüm - Beste: Süleyman Erguner 2.Ey gönül terk it sivâyi maksad-ı aksâyı gör (Bestenigâr İlahi ) - Beste: Öğr. Gör. Emrah TUNCEL 3.Benüm maksudum ‘âlemde degüldür lâkin illâ Hû (Hicaz İlahi) - Beste: Öğr. Gör. Emrah TUNCEL 4.Leblerün la’li ki dür-dâne dişüne perdedür (Kürdî İlahi) - Beste: Öğr. Gör. Emrah TUNCEL 5.Merhaba ey ay nı Zâtın mazharü mihmânesi (Nihavend İlahi) - Beste: Öğr. Gör. Emrah TUNCEL 6.Zülfüne irdükçe şâne müşk ü ‘anber depredür (Segâh İlahi) - Beste: Öğr. Gör. Emrah TUNCEL 7.Bilmek istersen seni cân içre ara cânı (Hüseyni İlahi) - Beste: Dr. Öğr. Üyesi Barış GÜRKAN 8.Güneş yüzüne ey dil-ber gemişmiş saçlarun sâye (Hüseyni İlahi) - Beste: Dr. Öğr. Üyesi Barış GÜRKAN 9.Zülfünün bendi kılupdur vâlih ü şeydâ beni (Hüzzam İlahi) - Beste: Dr. Öğr. Üyesi Barış GÜRKAN 10.Hiç kimse çekebilmez pekdür felegün yâyı (Hicaz İlahi) - Beste: Dr. Öğr. Üyesi Barış GÜRKAN 11.Çalabım bir şâr yaratmış iki cihân âresinde (Nikriz İlahi) - Beste: Dr. Öğr. Üyesi Barış GÜRKAN

İcracılar:

Keman: Vasfi HATİPOĞLU Ud: Ali Kerim ÖNER Kanun: Emre Erdoğan Ney: Celaleddin BİÇER Kemençe: Emrah TUNCEL Ritim: Ali GÜNDEŞLİ Bağlama: Çetin Erdem USANMAZ Bağlama: Olkan KOÇ Bas Gitar: Erşan YÜREK Gitar: Mahir BEDEL Hanende: Çağatay AZKUR Hanende: Koray PEKDEMİR Hanende: Oğulcan Güven Turan Hanende: Hasan Altan

Daha fazla göster

Bu etkinliğin zamanı geçti, artık aktif değil.

Düzenleyen

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Favoriler

Paylaş